Găng tay bắt dao

  • Chất liệu: Kevlar; Dyneema

    Cấp độ bảo vệ:

    Chống cắt cấp độ 5; Chống kim đâm cấp độ 2

    Xuất xứ: Pakistan; Hàn Quốc


Thông tin sản phẩm


String NitHigh Tenacity Composit Nit
Palm Coated
Kevlar®
Dyneema®
Leather
Stainless Steel
Puncture & Cut Resistant
Anti-vibration
Wire Core
Needle Resistant
High Performance


Liên kết

1